Zdravotní prohlídky

Informace a vysvětlení k nutnosti absolvování zdravotní prohlídky.

Od. 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod Č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. FD Teplice na základě této vyhlášky bude vyžadovat od všech svých členů platný Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Dle této Vyhlášky je každý člen florbalového klubu považován za výkonnostního sportovce.

Typy lékařské prohlídky

Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat:

  • vstupní lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to při první prohlídce u lékaře.
  • pravidelnou lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec každých 12 měsíců

Úrazové pojištění

  • Členové FD Teplice jsou díky členství v Českém florbale pojištěni v rámci tréninkové i zápasové činnosti
  • Bližší informace i postup v případě úrazu naleznete na webu Českého florbalu