Informace o klubu

Klub FD Teplice je výsledkem projektu spojení klubů Florbal Teplice a DDM Dynamo Teplice.

Vize, mise a hodnoty

Vize, mise a hodnoty spolku FD Teplice z.s. byly definovány v roce 2021, kdy došlo ke spojení dvou největších florbalových klubů v okrese Teplice. V rámci plánovaných strategických cílů chceme tyto dva aspekty zdůraznit a dále posilovat konkrétními kroky společnosti.                                                                                                                   

Vize : „Chceme být významným a respektovaným sportovním klubem na regionální úrovni“

Mise : „Florbalový klub, ve kterém může sportovat každý“

Naší vizí a misí jasně vyjadřujeme náš vztah ke členům spolku FD Teplice z.s. Naše kultura však spočívá i v etice jednání se sponzory, zaměstnanci a v plnění hodnot společnosti. Mezi ty nejdůležitější patří spolehlivost, odpovědnost, transparentnost, důvěra, fair-play, spolupráce, sebevědomí, soutěživost, radost z úsilí, přátelství, zdraví.