Aleš Perch: „Spojení je správný krok, DDM pokračuje ve florbalové činnosti.“
2. červen 2021

Aleš Perch: „Spojení je správný krok, DDM pokračuje ve florbalové činnosti.“

Zástupci FD Teplice podepsali v pondělí smlouvu o spolupráci s představiteli DDM Teplice. O sloučení obou klubů a zapojení DDM do nového projektu se rozpovídal ředitel Domu dětí a mládeže Teplice, pan Aleš Perch.

Jak vnímáte situaci, že florbalové kluby našly společnou řeč a od nové sezóny vystupují již jen jako jeden celek?

Vnímám to tak, že tato situace pomůže zejména těm, kterým je naše činnost určena, a to florbalistům. Rozšíří se nejen členská základna účastníků a tím dojde k vyšší připravenosti týmů na soutěže, ale zvýší se i počet trenérů a také předpokládaný rozpočet, který umožní kvalitní zajištění všech aktivit.

Ohledně spojení bývalých konkurenčních klubů v jeden nový celek – opět si myslím, že všechny přednosti tohoto nového projektu mnohonásobně převyšují možné problémy nebo ohrožení. Rozumím tomu, že v každém sportu již ze samé podstaty věci musí být rivalita, takže bych nerad hodnotil minulou etapu soupeřících týmů a raději se více díval dopředu na to, co nás spojuje, co musíme jak z hlediska tréninkového, organizačního, finančního nebo propagačního zajistit, aby byl nový projekt úspěšný.

DDM dosud přímo zřizovalo jeden z klubů, jakou roli bude hrát v teplickém florbalu nyní?

DDM Teplice bude nadále organizovat pravidelné florbalové kroužky, které po celý školní rok budou připraveny dle rozvrhu v tělocvičnách teplických škol a ve sportovních halách. DDM Teplice bude i nadále odpovědný za kvalitní tréninkový plán, který v souladu se školním vzdělávacím programem bude realizovat prostřednictvím kvalifikovaných pedagogů volného času a trenérů, které bude také platit, popřípadě jim zajistí v rámci dalšího vzdělávání potřebná školení, instruktáže a jinou metodickou pomoc. Všechny závazky DDM jsou uvedeny ve smlouvě o spolupráci uzavřené s FD Teplice, kterou jsme v rámci prezentace nového projektu představili také primátoru města Teplice, Bc. H. Hanzovi, a náměstku, Bc. J. Štáblovi. DDM Teplice tak bude odpovědný za realizaci pravidelných florbalových kroužků po celý školní rok a náš partner FD Teplice bude odpovědný za soutěžní část, tj. za přípravu, realizaci i financování všech soutěží, případně nadstavbové tréninkové činnosti.

Někteří rodiče berou DDM jako garanta odbornosti v oblasti pedagogické a bezpečnostní. Bude toto DDM nyní moci zajistit, když už klub přímo nezřizuje?

Tato otázka koresponduje s mou předchozí odpovědí. DDM Teplice jako školská organizace musí dodržovat všechny standardy na kvalitní zájmové vzdělávání, konkrétně jak v rámci kvalifikovaných pedagogů volného času a trenérů, kteří mimo kvalitního tréninkového plánu jsou odpovědni i za bezpečnost při zájmové činnosti, ať je zajišťována v jakémkoliv prostředí. Bezpečné prostředí mohou rodiče vnímat i v širším slova smyslu, sem například patří i ochrana citlivých údajů (v tomto viz naše interní směrnice k GDPR a její dodržování) nebo prevence před šikanou, nebo jinými nežádoucími vlivy (viz preventivní program DDM).

Jaké akce společně s klubem nyní plánujete?

Právě připravujeme prezentaci klubu na sportovní akci DDM k ukončení školního roku, která se koná v sobotu 5.6. odpoledne ve sportovním areálu Anger. Dále se klub představí i v rámci akce na zahájení nového školního roku, kterou hodláme zorganizovat poslední srpnový víkend pod názvem "Sportovní odpoledne s DDM Teplice na Barboře". Obě akce jsou koncipovány nejen jako akce prezentační, ale také náborové a noví zájemci o florbal se zde dozví všechny potřebné informace k možnému vstupu do florbalového oddílu. 

Co byste na závěr vzkázal členům FD Teplice?

Všem členům přeji hodně sportovního štěstí ve florbalových soutěžích, které ale nepřijde samo o sobě a je třeba mu pomoci kvalitním tréninkem a také smyslem pro týmovou spolupráci. A to nyní v rámci spojení obou klubů platí dvojnásobně, takže: Zakopejte válečné sekery z let minulých a vykuřte dýmku míru... 

Těším se na první florbalové soutěže a samozřejmě si přeji, aby efdéčko bylo dobrým a úspěšným týmem.